Dầu máy nén khí - Shell Corena S4 R 68

Dầu máy nén khí – Shell Corena S4 R 68

Mã sản phẩm : Corena S4 R 68

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :