Dầu bánh răng - Shell Omala S2 GX 150

Dầu bánh răng – Shell Omala S2 GX 150

Mã sản phẩm : Omala S2 GX 150

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L