Dầu máy nén lạnh - Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46

Dầu máy nén lạnh – Shell Refrigeration Oil S2 FR-A 46

Mã sản phẩm : Oil S2 FR-A 46

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 20L, 209L