Dầu máy nén khí - Shell Corena S2 P 100

Dầu máy nén khí – Shell Corena S2 P 100

Mã sản phẩm : Corena S2 P 100

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :