Dầu Tuabin - Shell Turbo S4 GX 46

Dầu Tuabin – Shell Turbo S4 GX 46

Mã sản phẩm : Turbo Oil T 46

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :