Dầu bánh răng - Shell Omala S4 WE 320

Dầu bánh răng – Shell Omala S4 WE 320

Mã sản phẩm : Omala S4 WE 320

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L