Dầu máy nén khí - Shell Corena S4 R 46

Dầu máy nén khí – Shell Corena S4 R 46

Mã sản phẩm : Corena S4 R 46

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :