Dầu bánh răng - Shell Omala S2 GX 68

Dầu bánh răng – Shell Omala S2 GX 68

  • Mã sản phẩm : Shell Omala S2 GX 68
  • Hãng sản xuất : Shell
  • Dung tích : 209L