Dầu bánh răng - Shell Omala S4 WE 460

Dầu bánh răng – Shell Omala S4 WE 460

Mã sản phẩm : Omala S4 WE 460

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L