Dầu khoan đá - Shell Air Tool Oil S2 A 100

Dầu khoan đá – Shell Air Tool Oil S2 A 100

Mã sản phẩm : Shell Air Tool S2 A 100

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L