Dầu máy nén khí - Shell Corena S3 R 32

Dầu máy nén khí – Shell Corena S3 R 32

Mã sản phẩm : Corena S3 R 32

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :