Dầu tuabin shell Turbo Oil T 100

Dầu tuabin shell Turbo Oil T 100

Mã sản phẩm : Turbo Oil T 100

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :