Dầu bánh răng - Shell Omala S2 GX 680

Dầu bánh răng – Shell Omala S2 GX 680

Mã sản phẩm : Shell Omala S2 GX 680

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L