Dầu bánh răng - Shell Omala S1 W 460

Dầu bánh răng – Shell Omala S1 W 460

Mã sản phẩm : Omala S1 W460

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L