Dầu Tuabin - Shell Turbo T 32

Dầu Tuabin – Shell Turbo T 32

Mã sản phẩm : Turbo Oil T 32

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :