Dầu cách điện - Shell Diala S4 ZX-I

Dầu cách điện – Shell Diala S4 ZX-I

Mã sản phẩm : Shell Diala S4 ZX I

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :