Dầu Tuabin - Shell Turbo T 68

Dầu Tuabin – Shell Turbo T 68

Mã sản phẩm : Turbo Oil T 68

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :