Dầu hộp số - Shell Spirax S6 ATF X

Dầu hộp số – Shell Spirax S6 ATF X

Mã sản phẩm : Spirax S6 ATF X

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 20L