Dầu hộp số - Shell Spirax S4 TXM

Dầu hộp số – Shell Spirax S4 TXM

Mã sản phẩm: Spirax S4 TXM

Hãng sản xuất: Shell

Dung tích: Phuy 209L – Xô 20 lít