Dầu cầu - Shell Spirax S2 A 80w90

Dầu cầu – Shell Spirax S2 A 80w90

Mã sản phẩm : Spirax S2 A 80W-90

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 20L