Dầu động cơ Diesel - Shell Rimula R2 Extra 20W 50

Dầu động cơ Diesel – Shell Rimula R2 Extra 20W 50

Mã sản phẩm : Rimula R2 Extra 20W 50

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 18L