Dầu hộp số - Shell Spirax S6 AXME 75W140

Dầu hộp số – Shell Spirax S6 AXME 75W140

Mã sản phẩm : AXME 75W-140

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 20L