Dầu cầu - Shell Spirax S2 A 140

Dầu cầu – Shell Spirax S2 A 140

Mã sản phẩm : Spirax S2 A 140

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 20L