Dầu động cơ Diesel - Shell Helix HX 3 20W50

Dầu động cơ Diesel – Shell Helix HX 3 20W50

Mã sản phẩm : Helix HX 3 20W50

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 18L