Dầu cầu - Shell Spirax S6 AXME 75W140

Dầu cầu – Shell Spirax S6 AXME 75W140

Mã sản phẩm : Spirax ASX 75W140

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 20L