Dầu bánh răng - Shell Omala S2 GX 460

Dầu bánh răng – Shell Omala S2 GX 460

Mã sản phẩm : Omala S2 GX 460

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L