Dầu thủy lực - Shell Tellus S2 V 32

Dầu thủy lực – Shell Tellus S2 V 32

Mã sản phẩm : Tellus S2 V 22

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :