Dầu động cơ Diesel - Shell Rimula R4 X 20W-50

Dầu động cơ Diesel – Shell Rimula R4 X 20W-50

Mã sản phẩm : Rimula R4 X 20W-50

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 18L