Dầu bánh răng - Shell Omala S4 WE 220

Dầu bánh răng – Shell Omala S4 WE 220

Mã sản phẩm : Omala S4 WE 220

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L