Dầu hộp số - Shell Spirax S4 ATF HDX

Dầu hộp số – Shell Spirax S4 ATF HDX

Mã sản phẩm : Spirax S4 ATF HDX

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L