Shell Gadus S3 V460D 2 (Albida Grease HDX 2, Retinax CMX 2)

Shell Gadus S3 V460D 2 (Albida Grease HDX 2, Retinax CMX 2)

Mã sản phẩm : Gadus S3 V460D 2

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 18KG

Danh mục: