Shell Gadus S2 V220AC 3 (Shell Retinax HD3)

Shell Gadus S2 V220AC 3 (Shell Retinax HD3)

Mã sản phẩm : Gadus S2 V220AC 3

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :180KG, 18KG

Danh mục: