Shell Gadus S3 V460 2 (Albida Grease HD 2, Retinax SD 2)

Shell Gadus S3 V460 2 (Albida Grease HD 2, Retinax SD 2)

Mã sản phẩm : Gadus S3 V460 2

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 180KG

Danh mục: