Shell Gadus S5 T460 1.5 (Stamina HDS 2)

Shell Gadus S5 T460 1.5 (Stamina HDS 2)

Mã sản phẩm : Gadus S5 T460 1.5

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :180KG, 18KG

Danh mục: