Shell Gadus S3 V220C 3 (Retinax LX 3)

Shell Gadus S3 V220C 3 (Retinax LX 3)

Mã sản phẩm : Gadus S3 V220C 3

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :180KG, 18KG

Danh mục: