Dầu động cơ Diesel - Shell Rimula R3 Turbo 15W-40

Dầu động cơ Diesel – Shell Rimula R3 Turbo 15W-40

Mã sản phẩm : Rimula R3 Turbo 15W-40

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 18L