Dầu hộp số - Shell Spirax S4 CX 30

Dầu hộp số – Shell Spirax S4 CX 30

Mã sản phẩm : Spirax S4 CX 30

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 209L, 20L