Shell Gadus S5 V220 2 (Albida Grease PPS, Albida SLC 220)

Shell Gadus S5 V220 2 (Albida Grease PPS, Albida SLC 220)

Mã sản phẩm : Gadus S5 V220 2

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :18KG

Danh mục: