Shell Gadus S2 V100 3 (Alvania RL 3)

Shell Gadus S2 V100 3 (Alvania RL 3)

Mã sản phẩm : Gadus S2 V100 3

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 180KG, 18KG, 400G

Danh mục: