Shell Gadus S2 U1000D 2 (Malleus Grease JB 2)

Shell Gadus S2 U1000D 2 (Malleus Grease JB 2)

Mã sản phẩm : Gadus S2 U1000D 2

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích : 180KG, 18KG

Danh mục: