Shell Gadus S2 OG 40 (Shell Malleus GL 95)

Shell Gadus S2 OG 40 (Shell Malleus GL 95)

Mã sản phẩm : Gadus S2 OG 40

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :180KG, 18KG

Danh mục: