Dầu thủy lực - Shell Tellus S2 VX 100

Dầu thủy lực – Shell Tellus S2 VX 100

Mã sản phẩm : Shell Tellus S2 VX 100

Hãng sản xuất : Shell

Dung tích :